Secí stroje

Mechanický secí stroj Amazone D9

Mechanický secí stroj Amazone D9

Nesený stroj D9 s tříbodovým závěsem může pracovat jak sám, tak v kombinaci se všemi stroji pro aktivní přípravu půdy. Má stabilní rám a velkou výsevní skříň. S novým dávkovacím systémem Vario-Control dosáhnete velmi přesného výsevu od 2 do 400 kg/ha.

Mechanický secí stroj Amazone AD

Mechanický secí stroj Amazone AD

Nástavbový secí stroj AD lze kombinovat s rotačními branami nebo rotačními kypřiči značky Amazone nebo s nářadím na zpracování půdy od jiných výrobců. Nabízíme stroje AD Special s pracovním záběrem 2,5 a 3 m nebo AD Super s větším zásobníkem na osivo a pracovním záběrem 3 m, 3,5 m a 4 m.

Pneumatický secí stroj Amazone Cirrus

Pneumatický secí stroj Amazone Cirrus

Po dokončení přípravy seťového lože u secího stroje Cirrus pomocí disků typu Catros následuje zpětné utužení v pruzích pomocí zvláštních pneumatikových pěchů. U typu Cirrus Special probíhá přesné ukládání osiva botkami RoTeC+ i při nejvyšších rychlostech. Secí stroj s botkami Cirrus Super je konstruován pro vysoké plošné výkony v obtížných podmínkách. Nápadným znakem stroje Cirrus Super je secí botka PacTaC.

Secí stroj pro přesný výsev Amazone EDX

Secí stroj pro přesný výsev Amazone EDX

Přetlakovým systémem dávkování zrn Xpress vyvolala firma Amazone pravou revoluci v přesném setí. Zabudovaný Xpress systém umožňuje plošný výkon, který je až o 50 % vyšší, než je tomu u běžných strojů pro přesné setí, aniž by se zhoršila kvalita zasetí. Systém Xpress se vyznačuje odděleným dávkováním a ukládáním osiva. Mnoho dalších poznatků ukazuje, že celková konstrukce secí stroje EDX je určena pro velkoplošné použití po orbě, do mulče i k přímému výsevu.

Secí stroj Amazone Condor

Secí stroj Amazone Condor

Secí stroj Citan se samostatně používá na plochách, které jsou již pomocí nářadí na přípravu půdy připraveny k výsevu. Pracovní záběr 6 až 15 m, velký zásobník na osivo, spotřeba paliva i pod 3 litry/ha – to jsou parametry jednoho z nejefektivnějších secích strojů. Secí stroj Citan 12001-C a 15001-C nabízíme i s rozděleným zásobníkem pro kombinované použití s hnojivem.

Secí stroj Amazone Primera DMC

Secí stroj Amazone Primera DMC

Tento secí stroj pro velké výměry Primera DMC byl zvlášť zkonstruován pro přímý a bezorebný výsev v suchých podmínkách. Osivo je vyséváno pod zbytky plodin, tak je zajištěn optimální kontakt osiva s půdou a tím vynikající klíčení.

Prospekty ke stažení

Pneumatický secí stroj Amazone AD-P

Pneumatický secí stroj Amazone AD-P

Secí stroje AD-P disponují nahoře umístěným rozdělovačem osiva. To umožňuje neustálou kontrolu průtoku osiva a přitom je volný přístup k výsevní skříni. Nadbytečné osivo se v případě spínání kolejových řádků odvádí zpět do výsevní skříně. Kompaktní konstrukce blízko traktoru snižuje potřebnou zdvihovou sílu.

New Holland AG New Holland CE ZDT Amazone OPaLL-AGRI Kuhn Pichon Strautman Landpride Tehnos SIP Fornal Isaria