Kompaktory a kypřiče

SATURN III

SATURN III

Kombinované kypřiče SATURN III jsou pasivní kypřiče pro úplnou přípravu seťového lože. Jsou určeny zejména k předseťové přípravě půdy. Požadované kvality práce se dosáhne s menším počtem operací než s dosud používanými stroji (brány, kombinátory), přičemž se dosáhne podstatně větší plošné výkonnosti než se stroji, poháněnými od vývodového hřídele tahače. Při práci je přesně dodržena požadovaná hloubka kypření, což je obzvlášť nutné při mělké přípravě seťového lože, např. pro cukrovku nebo řepku.

Prospekty ke stažení

Kombinované kypřiče NEPTUN - SATURN III

Kombinované kypřiče NEPTUN - SATURN III

Kombinované kypřiče NEPTUN - SATURN III jsou představiteli progresivní technologie pro dokonalou předseťovou přípravu půdy. Vhodnou kombinací pracovních orgánů je docíleno vytvoření stejnorodého seťového lože během jednoho přejezdu pole. Přední drobící válce doplněné srovnávací lištou urovnávají a mísí povrchovou vrstvu. Dvě řady šípových radliček v kypřící části umožňují dokonale mělce a přesně zpracovávat seťové lože. Radličky jsou proti případnému přetížení jištěny pružinovým mechanizmem nebo střižným šroubem. Zadní drobící válce doplněné srovnávací lištou rozbíjejí a drobí hroudy a skývy a srovnávají nepravidelnosti povrchu. Těžké Crosskill válce zaručují opětovné utužení půdy. V předu stroje jsou umístěny kypřiče stop tahače s automatickým jištěním.

Prospekty ke stažení

Radličkové kypřiče MERKUR III a TRITON

Radličkové kypřiče MERKUR III a TRITON

Jsou určeny především pro zpracování půdy po sklizni obilovin a přípravu pro zasetí meziplodiny. Použití našich radličkových kypřičů je možné i v dalších případech, kdy není čas na klasickou orbu. MERKUR III a TRITON lze také kombinovat se seťovými stroji, což opět snižuje náklady na zemědělskou činnost.

Prospekty ke stažení

New Holland AG New Holland CE ZDT Amazone OPaLL-AGRI Kuhn Pichon Strautman Landpride Tehnos SIP Fornal Isaria