Půdní pěchy

Půdní pěchy PLUTO II

Půdní pěchy PLUTO II

Půdní pěch PLUTO II je zařízení, které používáme jako přídavné, skývu drobící nářadí k pluhům, takže orba s úplnou předseťovou přípravou je hotova během jedné operace. Je však rovněž připojitelný pomocí tříbodového závěsu přímo k traktoru. Při orbě se půda nakypří, rozdrobí a zvětší se objem jejich pórů. Protože půdní pěch pracuje přímo za pluhem, je jeho práce nenahraditelná. V nejpříhodnějším okamžiku, při optimální vlhkosti je půda v hloubce podloží opět zpevněna a velké hroudy jsou rozdrobeny. Podpoří se optimální tvorba struktury půdy a zabrání se jejímu vysychání. Drobičem se pak dosáhne většího utužení povrchu a její drobtovité struktury.
New Holland AG New Holland CE ZDT Amazone OPaLL-AGRI Kuhn Pichon Strautman Landpride Tehnos SIP Fornal Isaria