OPall-AGRI

Cambridge válce VEGA a VIRGO

Cambridge válce VEGA a VIRGO

Cambridge válce jsou rozšířeným nářadím používaným při širokém spektru polních prací, jejich využití nalezneme nejen při válení po zasetí, ale také v předseťové přípravě půdy. Důraz při výrobním procesu byl kladen zejména na použití kvalitních materiálů, a to jak litinových kol, tak i čepů a konstrukce rámů.

Prospekty ke stažení

Půdní pěchy PLUTO II

Půdní pěchy PLUTO II

Půdní pěch PLUTO II je zařízení, které používáme jako přídavné, skývu drobící nářadí k pluhům, takže orba s úplnou předseťovou přípravou je hotova během jedné operace. Je však rovněž připojitelný pomocí tříbodového závěsu přímo k traktoru. Při orbě se půda nakypří, rozdrobí a zvětší se objem jejich pórů. Protože půdní pěch pracuje přímo za pluhem, je jeho práce nenahraditelná. V nejpříhodnějším okamžiku, při optimální vlhkosti je půda v hloubce podloží opět zpevněna a velké hroudy jsou rozdrobeny. Podpoří se optimální tvorba struktury půdy a zabrání se jejímu vysychání. Drobičem se pak dosáhne většího utužení povrchu a její drobtovité struktury.
SATURN III

SATURN III

Kombinované kypřiče SATURN III jsou pasivní kypřiče pro úplnou přípravu seťového lože. Jsou určeny zejména k předseťové přípravě půdy. Požadované kvality práce se dosáhne s menším počtem operací než s dosud používanými stroji (brány, kombinátory), přičemž se dosáhne podstatně větší plošné výkonnosti než se stroji, poháněnými od vývodového hřídele tahače. Při práci je přesně dodržena požadovaná hloubka kypření, což je obzvlášť nutné při mělké přípravě seťového lože, např. pro cukrovku nebo řepku.

Prospekty ke stažení

Nesené otočné pluhy JUPITER II

Nesené otočné pluhy JUPITER II

Léty a uživatelsky prověřené otočné pluhy. Konstrukce umožňuje použití bohatého příslušenství a široké škály orebních těles. Díky tomu je možné jednoduché rozšíření funkčnosti pluhu a vícečetná úprava půdy během jediné operace.

Prospekty ke stažení

Polonesené pluhy EUROPA II

Polonesené pluhy EUROPA II

Polonesené otočné pluhy EUROPA II 180 jsou určeny k orbě hlinitých půd s odporem do 140 kPa s jištěním orebního tělesa střižným šroubem a k orbě kamenitých půd s odporem do 110 kPa s jištěním orebního tělesa pružinovým Non-stop mechanizmem.

Prospekty ke stažení

Kombinované kypřiče NEPTUN - SATURN III

Kombinované kypřiče NEPTUN - SATURN III

Kombinované kypřiče NEPTUN - SATURN III jsou představiteli progresivní technologie pro dokonalou předseťovou přípravu půdy. Vhodnou kombinací pracovních orgánů je docíleno vytvoření stejnorodého seťového lože během jednoho přejezdu pole. Přední drobící válce doplněné srovnávací lištou urovnávají a mísí povrchovou vrstvu. Dvě řady šípových radliček v kypřící části umožňují dokonale mělce a přesně zpracovávat seťové lože. Radličky jsou proti případnému přetížení jištěny pružinovým mechanizmem nebo střižným šroubem. Zadní drobící válce doplněné srovnávací lištou rozbíjejí a drobí hroudy a skývy a srovnávají nepravidelnosti povrchu. Těžké Crosskill válce zaručují opětovné utužení půdy. V předu stroje jsou umístěny kypřiče stop tahače s automatickým jištěním.

Prospekty ke stažení

Radličkové kypřiče MERKUR III a TRITON

Radličkové kypřiče MERKUR III a TRITON

Jsou určeny především pro zpracování půdy po sklizni obilovin a přípravu pro zasetí meziplodiny. Použití našich radličkových kypřičů je možné i v dalších případech, kdy není čas na klasickou orbu. MERKUR III a TRITON lze také kombinovat se seťovými stroji, což opět snižuje náklady na zemědělskou činnost.

Prospekty ke stažení

ORION

ORION

Polonesené otočné pluhy ORION 180 jsou určeny k orbě hlinitých půd s odporem do 140 kPa s jištěním orebního tělesa střižným šroubem a k orbě kamenitých půd s odporem do 110 kPa s jištěním orebního tělesa pružinovým Non-stop mechanizmem.

Prospekty ke stažení

New Holland AG New Holland CE ZDT Amazone OPaLL-AGRI Kuhn Pichon Strautman Landpride Tehnos SIP Fornal Isaria