Služby

Nabídka služeb pro zemědělství

Rozmetání průmyslových hnojiv

Neseným rozmetadlem Kuhn, kolejový řádek s roztečí 225 cm

-       aplikace od 12 – 36m

-       doprava hnojiva k rozmetadlu

Setí obilovin

-       setí drobných semen

-       setí obilovin

Bezorebné přesné setí

Přesný secí stroj Kinze rozteč řádků 75 cm

-       přesné setí bezorebnou sečkou (s přihnojením, bez přihnojení )

-       setí kukuřice, slunečnice

Sklizňové práce  sklízecí řezačkou

New Holland FR

-       sklizeň senáže

-       sklizeň kukuřice na siláž

Sklizňové práce sklízecími mlátičkami

New Holland CX, CR

-       sklizeň řepky, obilovin, máku, hrachu

-       sklizeň slunečnic, kukuřic (řádkový adaptér s roztečí 75cm)

Rozmetání

traktorovým rozmetadlem Strautmann VS2004, nakládka čelním agronakladačem W170D

-       nakládka na rozmetadlo

-       aplikace statkových hnojiv, průmyslových  kalů, tuhých materiálů

-       rozmetání saturačních kalů (cukrovarnické šámy)

-       rozmetání kompostů

Doprava

-       doprava sypkých a vakovaných surovin

-       doprava hnojiv

Pro více informací kontaktuje: 
Miroslav Macháček, DiS.
miroslav.machacek@zznpolabi.cz
+420 702 150 729

New Holland AG New Holland CE ZDT Amazone OPaLL-AGRI Kuhn Pichon Strautman Landpride Tehnos SIP Fornal Isaria