Stroje na zpracování půdy

Diskové podmítače Amazone Catros

Diskové podmítače Amazone Catros

Vysoký plošný výkon, nízká spotřeba paliva a nízká míra opotřebení patří ke specifickým přednostem diskových podmítačů Catros. Jsou ideálním pomocníkem pro provádění rychlé, mělké podmítky s intenzivním promícháváním půdy a pracují i v případě velkého množství slámy bez ucpávání. Za účelem optimálního zpětného utužování půdy jsou k dispozici různé typy utužovacích válců.

Prospekty ke stažení

Kypřiče Amazone Cenius

Kypřiče Amazone Cenius

Nesený kypřič Cenius s nářadím ve třech řadách se používá počínaje plochou podmítkou až po hluboké kypření půdy. Díky zvýšené konstrukční světlosti rámu je zajištěn dobrý průchod materiálu i v případě velkého množství slámy. Vypouklé disky ve dvou řadách umístěné v zadní části nářadí rovnoměrně zarovnávají nakypřenou půdu.

Prospekty ke stažení

Kypřiče Amazone Centaur

Kypřiče Amazone Centaur

Kombinace kypřiče s diskovými branami Centaur s pracovním záběrem od 3 m do 5 m se používá jako multifunkční nářadí na přípravu půdy, které je určené pro mělkou podmítku, základní přípravu půdy i pro kypření půdy do hloubky ornice. Centaur zajistí spolehlivé, intenzivní promíchání posklizňových zbytků s půdou v jakékoliv pracovní hloubce i na plochách, na nichž leží nesklizená sláma.

Prospekty ke stažení

Rotační brány a kypřiče Amazone KE,KX,KG

Rotační brány a kypřiče Amazone KE,KX,KG

Rotační brány KE optimálně pracují v zoraném terénu a na polích obdělaných kypřičem. Díky značné výšce rámu, absolutně hladké spodní části vany a dlouhým hřebům je zajištěna vysoká světlá výška, takže se stroj může bez problémů pohybovat i v půdě s velkými hroudami. Velmi robustní rotační kypřič KG udržuje nastavenou pracovní hloubku i na těžkých půdách nezávisle na tom, zda se půda oře, kypří nebo vůbec neobdělává, protože hřeby ,,naostro" se samy zakusují do půdy. Hřeby ,,naostro" rozrušují půdu odspodu a nevznikají tak žádné usmýkané roviny.

Polní válce Amazone AW

Polní válce Amazone AW

Obecně je polní válec univerzálním strojem pro profesionální zemědělský podnik. Je použitelný pro válení po minimalizačním setí, přes přípravu seťového lože až po drcení hrud. Polní válec AW je ve všech pracovních šířkách dostupný s kruhy Cambridge. Polní válec se výborně hodí pro válcování po setí do těžkých a lehkých půd.

New Holland AG New Holland CE ZDT Amazone OPaLL-AGRI Kuhn Pichon Strautman Landpride Tehnos SIP Fornal Isaria