Enter your keyword

Opall-Agri Radličkové kypřiče TRITON II

Opall-Agri Radličkové kypřiče TRITON II

Informace

Pracovní záběr – 3 m
Třířadý radličkový kypřič TRITON II je stroj pro široké spektrum pracovních operací od podmítky, až po hloubkové kypření. Variabilní radlice umožňují zpracování půdy v různých hloubkách s různou intenzitou prokypření půdy. Stroj je schopen pracovat v rozsahu pracovních hloubek 8-28 cm.